Schrijftolk


Een schrijftolk typt met een speciaal toetsenbord, het Veyboard, in wat er wordt gezegd. Het Veyboard is gekoppeld aan een laptop, waarop de tekst verschijnt. Een dove of slechthorende kan op de laptop meelezen. Zo wordt communicatie tussen de dove of slechthorende en de horende vergemakkelijkt. Vooral voor mensen die geen of onvoldoende gebarentaal kennen is dit een uitkomst.

Veyboard

Foto Veyboard

Door meerdere toetsen tegelijk in te drukken, worden lettergrepen in plaats van losse letters getypt. Daardoor ziet u het woord sneller verschijnen, wat prettiger leest.

Afhankelijk van de spreeksnelheid typt de schrijftolk letterlijk of samengevat in wat er wordt gezegd. Ook worden omgevingsgeluiden zoveel mogelijk weergegeven, omdat deze bepalend zijn voor de sfeer.

Een schrijftolk kan worden ingezet in verschillende situaties: werk, onderwijs en privé. Hierbij kunt u denken aan: vergadering, functioneringsgesprek, les, doktersbezoek, ouderavond of het bezoeken van een lezing of bruiloft.

Een tolksituatie kan een één-op-één situatie betreffen of een groep. In dat geval wordt de laptop aangesloten op een beamer en wordt de tekst geprojecteerd op een scherm. Zo kan de hele groep meelezen wat er wordt gezegd.


Werkwijze

nodig

Voor het schrijftolken heb ik stroom, een tafel en een stoel nodig. Het duurt ongeveer 5 minuten om de laptop en het Veyboard aan te sluiten.

Ik type alles in wat er wordt gezegd tijdens een tolksituatie, dus ook tussendoortjes. Afhankelijk van de spreeksnelheid kan dit letterlijk zijn of samengevat.

Alles wat er wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld. Ik heb zwijgplicht als schrijftolk.

Ik doe niet mee met het gesprek en zal me nergens mee bemoeien.

Als ik het niet kan volgen, dan zal ik om herhaling vragen.

Gezien de aard van het werk heb ik pauzes nodig om spieren te ontspannen en de concentratie fris te houden. Om de 20 30 minuten een pauze inlassen is gebruikelijk.

In principe wordt de tolktekst gewist van de computer. In overleg kan de tolktekst worden afgegeven of per mail naar de cliënt worden gestuurd. Dat kan alleen als alle betrokkenen daar toestemming voor geven. In bepaalde situaties kan de tolk ervoor kiezen de tekst niet af te geven.


Bijzonderheden


De schrijftolk maakt geen notulen. De tolktekst is ook niet geschikt om gebruikt te worden als notulen, omdat wat de cliënt zegt niet wordt meegetypt.

Als de cliënt nog niet aanwezig is of even de tolksituatie verlaat, stopt de schrijftolk met tolken. Het tolken wordt hervat als de cliënt weer aanwezig is.

Gezien de aard van de werkzaamheden kunnen er typefouten in de tolktekst staan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tolktekst.


De voordelen van een schrijftolk zijn:


Weer gesprekken kunnen volgen op uw werk, school of thuis.

Minder inspanning en daardoor minder vermoeidheid bij het volgen van gesprekken.

Professionele schakel in de communicatie.

Een schrijftolk is gebonden aan een beroepscode. Dat houdt onder andere in dat alles wat in een tolksituatie besproken wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. De schrijftolk bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek en neemt daaraan geen deel.

Voor meer informatie over het beroep Schrijftolk, kunt u het beroepsprofiel (pdf) en de beroepscode bekijken.

naar boven