Tolkuren


Als dove of slechthorende heeft u recht op toekenning van tolkuren. Hiermee kunt u een tolk inzetten, die wordt betaald van uw tolkuren. U betaalt zelf niets, want de overheid heeft geld gereserveerd om tolkuren te betalen. Voor het aanvragen van tolkuren heeft u een verklaring van de huisarts of kno-arts nodig.

U kunt tolkuren aanvragen voor werk, onderwijs en privé situaties.

Werk

Deze uren kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld een vergadering, functioneringsgesprek of trainingen ten behoeve van uw werk. In principe heeft u recht op maximaal 15 % van het aantal uren dat in uw arbeidscontract is vastgelegd.
U vraagt ze aan bij uw UWV-kantoor, via de Wet REA. Deze uren moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Onderwijs

Deze uren kunt u aanvragen om bijvoorbeeld lessen te volgen, voor overleg met medestudenten of excursies. Voor het onderwijs heeft u in principe recht op een tolkvoorziening van 100 %.
U vraagt ze aan bij uw UWV-kantoor. Deze uren moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Privé

Deze uren, ook wel leefuren genoemd, kunt u inzetten voor privé-situaties. Bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis, hobby, cursus of een verjaardag. U hebt recht op 30 tolkuren per jaar. Mocht in de loop van het jaar blijken dat u meer uren nodig hebt, dan kunt u dat aangeven bij uw zorgkantoor.
Deze tolkuren kunt u aanvragen bij het Menzis zorgkantoor. Ze worden vergoed uit de AWBZ. U hoeft deze uren niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

De toekenning van tolkuren neemt een aantal weken in beslag. Het is dus aan te raden ze tijdig aan te vragen.

Ook als u geen tolkuren hebt, kunt u een schrijftolk aanvragen. Voor een offerte met de dan geldende tarieven kunt u contact opnemen.

De schrijftolk handelt het financiële gedeelte zelf af.


Annuleren

Een opdracht kan altijd geannuleerd worden.

  • Annulering door de tolk
    Wanneer de tolk zich genoodzaakt ziet om een opdracht te annuleren, dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld. De tolk zal zo mogelijk vervanging regelen. U bepaalt of u hier gebruik van wilt maken en neemt zelf contact op met de vervangende schrijftolk.
  • Annulering door de cliënt
    Wanneer u genoodzaakt bent om een opdracht te annuleren, dan dient u dit, indien mogelijk, tijdig te melden. Annulering dient tenminste 2 volledige werkdagen van tevoren aan de schrijftolk kenbaar gemaakt te worden. De tolkopdracht wordt anders volledig in rekening gebracht.


naar boven